Oferowane przez nas usługi

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Usługi sprzętem budowlanym

Oferowane przez nas usługi:

 • Zdejmowanie warstwy humusowej,
 • Zasypki ław fundamentowych,
 • Rozbiórki i wyburzenia,
 • Załadunek ziemi i gruzu,
 • Ogrodzenia, drenaże,
 • Usługi Spycharką Gąsienicową
 • Wykopy pod fundamenty domów,
 • Wykopy.
 • Odśnieżanie obiektów

Usługi transportowe

Oferowane przez nas usługi:

 • Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi,
 • Przewóz materiałów sypkich,
 • Wywóz gruzu, ziemi, złomu, odpadów itp.,
 • Wywóz śniegu,
 • Inne nietypowe zlecenia,